خيره

زمانی که نگاهم را عبور ماشینی پر می کند

یا

مسافتی که نگاهم با عبور ماشینی می رود

چه فرق می کند....

در هر حال

          از تو پرتم....

  
نویسنده : سپیده ; ساعت ٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ٢٧ بهمن ۱۳۸٥
تگ ها :

 

شاید فقط خواستم بزرگ بشم

بزرگ!!!

 تو مایه های فیل و اوتوبوس ٬ نه رشد و تر بیت !

  
نویسنده : سپیده ; ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٥
تگ ها :