می خواهم بخوابم

با سلامی که سینش هنوز هم می زند

به خوابم بیا...

نه مثل دیشب

که همانطور گود  نگاهم کردی

نفهمیدم تویی

سین نگاهت نمی زد.!

  

نویسنده : سپیده ; ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢۸ اسفند ۱۳۸٥
تگ ها :

لوز

همیشه سوم می شوم

حتی وقتهایی که فقط

                        با تو

                       بازی می کنم...

  
نویسنده : سپیده ; ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز ٢٤ اسفند ۱۳۸٥
تگ ها :

 

این همه چشم که پر از خیابان شده

این همه دست که بوی درخت می دهند

تا مدرسه چقدر مانده؟...

کیفم سنگینی می کند

            هنوز که تو را نمی شناسم!

تا زنگ آخر چقدر مانده؟

    کیفم را جا گذاشته ام....

             هنوز نیامدی؟!

  
نویسنده : سپیده ; ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ٢ اسفند ۱۳۸٥
تگ ها :