کجای آن نگاه سرد می خواهی قايم بشوی

تا نفهمم می خواهی سلام کنم

سک سک ...

پيدايت کردم

از چشمهايت بيرون ماندی...

  
نویسنده : سپیده ; ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ٢٢ خرداد ۱۳۸٥
تگ ها :

تهديد

نگاهم بچرخد و

                    آخر ...صاف بيافتد روی تو...

                                                 همين طور اتفاقی !

هی آقا !

اينطورها هم نيست.

با آن نگاه و ته سيگار...

می توانم اسطوره ات کنم!

  
نویسنده : سپیده ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۸ خرداد ۱۳۸٥
تگ ها :

 

خوابهايم  راه می رود

کنارم

غر می زند

دستم را نمی گيرد

دلش توی چشمهاش نمی لرزد

...

ديگر نمی خواهم تعبير شوم

 

  
نویسنده : سپیده ; ساعت ۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۱ خرداد ۱۳۸٥
تگ ها :