باران می بارد

نقطه

سر خط.

خيالم را باد می برد.

او می خندد

نقطه نگذار

صرف کن

می خندم٬می خندی٬ می خندد..

می خندد؟!..

سپيده زد

نقطه

سر خط

خيالم بوی نم می دهد

نقطه نگذار

صرف کن

می خندد...

  
نویسنده : سپیده ; ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱٤ آبان ۱۳۸٤
تگ ها :