تفضيل

دورتر که می شوم

می فهمی آنقدر ها هم سخت نيستم

دلت بيشتر می سوزد

از اين نيمکت که هر چه سعی می کند

تو  نزديکتر نمی شوی

بی روح تر می شوم

زيبا تر می شوم

دلت  بيشتر می سوزد

که خدا مرا دوست تر دارد... 

 

 

  
نویسنده : سپیده ; ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز ٤ تیر ۱۳۸٥
تگ ها :