نیمی از شهر را داده ام  به خرابه های خیال های  خاکستری عکسی همیشگی ام از گمشده ای در جنگ بر خیابان های مانده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 45 بازدید
هیچ رازی نیست هیچ کلامی برای من نیست و فقط تو آنقدر غریب است زندگی که زبانم را نمی‌فهمد آنقدر لال که فرقی نیست میان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 50 بازدید
خانه می‌چرخد فکر می‌کنی پرت شده‌ام بیرون  از سقف آویزان می‌شوم تو می روی و می‌آیی و در هر چرخم جایی از خنده‌هایت بیرون می‌افتد من ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 45 بازدید

حرف که می زنی

می‌گویم سلام می‌گویی خاک گلدان‌ها را باید عوض کنی می‌گویم روزها کوتاه‌تر شده‌اند می‌گویی بلند شده‌اند موهات می‌گویم تازه رفته بودم... می‌گویی وقت نمی‌کنی که... می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید

ماهی

عادت کرده‌ام به نخندیدن به فراموشکاری و ادای آدم بودن درآوردن کنار دلقک‌ماهی‌های سرخ و سیاه . دلتنگ چیزی می‌شوم که یادم نمی‌آید جواب بوسه را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

رفته

 صدای باران را برایم خیس می‌کنند این پنجره‌ها تابستان نمی شناسند نگاه می‌دزدم از تمام پرده های در باد که سیلی می زنند روزهایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید
مهر 96
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
2 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
6 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
12 پست
آبان 81
4 پست