۱.

پشت هق هق چشمهای سرخت

هی می مانم

ده...نه...هشت

تا چند؟

سبز نگاهم کن

دير شده....

۲.

  هنوز به سر نرسيده ام

که به خانه...

خاموش می آيی

نمی بينمت...هستی؟!

فردا که آمدی بخوان

آخرش را من تمام کردم

قصه تلخی بود

       بيداری شهرزاد؟....

/ 1 نظر / 2 بازدید
korosh

خوبه هنوزم ناز می نويسی سعی کن شاد باشی شاد بودن ارثی نيست اکتسابيه باشد که رستگار شوی