یادوار

خوش دارم هنوز حسرت تمام کوچه ها باشد

این حرفها

و هنوز

رقص من باشد پشت بخار این شعرها

                           و یکی در میان چشمک

                                                    چراغ ها

و

دخترت نشناسد مرا که روزی

تمام این شعرها بودم...

 

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
alfred

(: چه کارا که نمیکنن جوونا!

محمد

دخترش هیچ وخت من را نخواهد شناخت

محمد

ضمنن از معدود اینجا وبلاگ هایی هست که توش احساس خوبی دارم