دریا دیگر حس عمیق دوست داشته شدن نیست
دریا
تکه ای خیسی ست
که
تمام نمی شود
نمی ایستد
تا با هم عکس بگیریم.

/ 1 نظر / 17 بازدید
سیاوش

دریا... تکه‌ای خیس است... (این قسمتو خیلی دوست داشتم)