بگذار از تو

افسانه ای بسازم

به معیار نیمه شب.

روی می گردانی و

نگاهت

جا می ماند

روی پله پله انگشتهایم

چشم هایت حرام می شود بر دیوار

چشم بگذار

لبهایم پنهان می شوند

پشت سیاهی چادر

آواری که می ریزد را رعد بگیر

برق بزن

دور شو

گم شو در بلندای ستون های روزنامه

در هوار جارچی ها

پشت چراغ های قرمز

هی شاهزاده

کفش آن نگاه

دیگر

پای چشم هیچ دختری نمی نشیند.

 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
پرنده ی نیمه خودکار

این جا سوای خیلی خوبیا عجب قدمت تکون دهنده ای داره کیبوردم خرابه تایپ سخته حالا صب کن حرف دارم

جمیل

منم با نیمه خودکار موافقم.عجب قدمتی.جانمی.نوشتن.کلمات.شعر.هوا..