شناس

حسم از درز پنجره ها کشیده می شود

                                       به اوتوبان

گناه دستهایم که می پیچد به جای دستگیره

-می شود دستگیره را بدهید؟-

هوا  هجوم می برد به سر آستین هایم

با بوی وانیل کارخانه

با ترافیک از شمال به جنوب چمران

با خویشاوندی اوتویان

که می شناسدم از گناه دستهایم 

کنار دستی ام را نمی شناسم  دیگر

 

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
محمد

مثل دود سیگار به ریه هایم میروم در چمران شمال به جنوب جنوب به شمال حتی به شرق و به غرب هیچ چیز خصوصی ای برای آدم باقی نمی ماند،

محمد

دستگره هم کت ما را ول نمی کند

الناز

گناه دستات که پیچید به دستگیره