حرف که می زنی

می‌گویم سلام

می‌گویی خاک گلدان‌ها را باید عوض کنی

می‌گویم روزها کوتاه‌تر شده‌اند

می‌گویی بلند شده‌اند موهات

می‌گویم تازه رفته بودم...

می‌گویی وقت نمی‌کنی که...

می گویم

می گویی

می گویم

می گویی

و شب

خونین هرکدام برمی‌گردیم و زخم‌هایمان را می‌لیسیم

/ 0 نظر / 49 بازدید