می خواهم بخوابم

با سلامی که سینش هنوز هم می زند

به خوابم بیا...

نه مثل دیشب

که همانطور گود  نگاهم کردی

نفهمیدم تویی

سین نگاهت نمی زد.!

/ 3 نظر / 3 بازدید
crazy soosk

سرکار خانم سین نگاه آدما این روزا دیگه سوسو هم نمیزنه.اگه منتظری صبرتو عشق است وصال توی این گندآب نابودی محضه.

هومن

آمار گرفتن ديدن تمام کسايی که سينشوش ميزده هنوزم می زنه.

نيما

دستور دادن نگاه گود قدغن!