خرما ها را ردیف کرده ام

دست کتری را می گیرم که این طور

توی سرش نزند

داغ می کند

عرق را از پیشانی لیوان پاک می کنم

لرزش دستم

ضرب می گیرد میان سینی و نعلبکی ها

این باز آمدنت

سنج و دمام کم دارد

/ 6 نظر / 3 بازدید
دیزگاه

از جزئی نگر و حسی بودنى شعرتان محظوظ شدم [گل]

موژان

شاه کار

اصلان

بسیار زیبا، تصویرها کاملاّ زنده و جاندارند.

لی لا

قلم خوبی داری سپیده عزیزم ..... نوشته هات رو دوست داشتم[لبخند]

مارال

سلام به دلم نشست... لینکم شده اید ... خبر دارید؟

سعید

عالی بود.[گل]