این همه چشم که پر از خیابان شده

این همه دست که بوی درخت می دهند

تا مدرسه چقدر مانده؟...

کیفم سنگینی می کند

            هنوز که تو را نمی شناسم!

تا زنگ آخر چقدر مانده؟

    کیفم را جا گذاشته ام....

             هنوز نیامدی؟!

/ 4 نظر / 2 بازدید
عارف

سنگ قبرم را نمی سازد کسی ــــمانده ام در کوچه های بی کسي ـــ بهترين دوستم مرا از ياد برد ـــــ سوختم خاکسترم را باد برد

علی

mishe man pishnahad nadam....:D

اين همه بهار که پر از رسول شده