فرشته ی شانه ی راستم فقط سر تکان می دهد

فرشته ی شانه ی چپم تند و تند می نویسد.

/ 3 نظر / 2 بازدید
سيامک

فرشته سمت راستت سرش رو در جهت افق حرکت می ده يا عمود بر افق ؟!

شاه رخ

فرشته هاي من سواد ندارن موندن معطل