خوابهايم  راه می رود

کنارم

غر می زند

دستم را نمی گيرد

دلش توی چشمهاش نمی لرزد

...

ديگر نمی خواهم تعبير شوم

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
بوق!

چههههههههههههههههه عج...........بب!

سارا-سيستر

پس اشتباه كردم، هنوز زنده‌اي. فكر كردم ترور شخصيتي شده بودي

رضا

بيدار شو! بيدار شو! تو نبايد يخ بزنی!