نعل وارو

ایستادنم

آمدن بود و

تو

همین طور که می آمدی

می رفتی... .

انصاف به میان

نگو نماندم!

/ 8 نظر / 2 بازدید
شاه رخ

تو عالم محبت انصاف در کار نیست ولی شعرت قشنگ بود سلام

هادی ... آیات زمینی

سلام عادت ندارم بدون اجازه وارد محیط خصوصی کسی وارد بشم ولی تمام پستهای این صفحه رو خواندم و چیزی ندارم جز تبریک زیبا بود زیبا زی [گل]

سحر

چیزی نیاموختم به تو اما یاد گرفتن از تو جنگیدن را آن زمان که در جدال با عشق بودی..[گل]

شاه رخ

الان می شه یه چیزی گفت توی این مایه ها که گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست در و دیوار گواهی بدهد کاری هست . . . . سلام

طناز

و همیشه رفتن ست که می ماند!