پیاده رو

خط های فراموشی

سفید

سفید

زیر ماشین می روند

تاریک می شوند

تمام چراغ ها برای فرار سبزند

می ایستم اما

کنار...

 خطی بنفش

 می شکافد سیاهی شهر را...

می ایستم

و تو پشت هم تکرار می شوی

رنگ به رنگ

روی خط عطرت

که عابری بی خیال از کنارم

پیاده رو را با آن نقاشی می کند

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید