زندگی آن پایین

پشت هم می گذرد

زرد...آبی...سبز...سرخ

تو مثل پل عابری

بالا...امن

مرگ است

روزی که می افتم

      از چشمهایت

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
فري

:|

سپی بانو

آنکه مرا مي پروراند و به اوج مي رساند ، همان مرا تخريب مي کند....