خيره

زمانی که نگاهم را عبور ماشینی پر می کند

یا

مسافتی که نگاهم با عبور ماشینی می رود

چه فرق می کند....

در هر حال

          از تو پرتم....

/ 4 نظر / 3 بازدید
سیامک

ازين به بعد دی رفتی روبرو ديوار بشين

حنيف

چه قشنگ. من خيلی خوشم از کسايی که ساده حرفشونو ميزنن.

حنيف

(مياد)و جا انداختم!