بخوان

                                                                                  به سیا

 

با صدای تو

آسمان هم نمی تواند

ماه را نگاه دارد

در محبس  راه

                  راه

                    سیمهای برق

می دانم

تو جایی آواز خوانده ای

که تمام صدا از شب رفته است

جنون وار

ماه  بر آسمان می لغزد

تا تمام نور را به دیوارت بکشد

دیوار را

زمزمه کرده ای

آسمان دیوانه است

بخوان

طوفان می شود...

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
رضا

زیبا بود و درد اشنا وبا درد سیا

سیا

شرم... شرم...شرم... حسرت...حسرت...حسرت... ای کاش مرگ...مرگ...مرگ...