خودم بر می گردم

از اینجا به بعد

اشکم را قورت می دهم
چشم می دهم به سیمهایی که
                       از ماه می گذرند

از اینجا به بعد
چراغ ها به خانه می رسانندم
از پشت قرمزی چهار راهی که همیشه

                                سردت می شود.

 

/ 8 نظر / 10 بازدید
gharibeye2

سلام. نوشته هات غم دارن!!! چرا؟؟

پیر مغان

خوب شد آمدم اونيكه قورت دادي اشك نبود اخ بود! اصلا چرا گريه كنيم اينجا كسي به سكه اي ناچيز مارا مهمان نميكند برخيز اه پاك كن آن دماغ وآن قيافه ي له ولورده را زود باش تا سهم شادي ما را نخورده اند ....... (بقيه شو خودت ادامه بده)

تارا

تارا ابدالی... می شناسمتون؟

رضا

تنهائی بزرگ ات را باغوش بکش گرمت خواهد شد .

mohammad

از زندگانيم گله دارد جوانيم شرمنده ى جوانى از اين زندگانيم دارم هواى صحبت ياران رفته را يارى كن اى اجل كه به ياران رسانيم پرواى پنج روز جهان كى كنم كه عشق داده نويد زندگى جاودانيم چون يوسفم به چاه بيابان غم اسير وز دور مژده ى جرس كاروانيم گوش زمين به ناله ى من نيست آشنا من طاير شكسته پر آسمانيم گيرم كه آب و دانه دريغم نداشتند چون ميكنند با غم بى همزبانيم اى لاله ى بهار جوانى كه شد خزان از داغ ماتم تو بهار جوانيم گفتى كه آتشم بنشاني، ولى چه سود برخاستى كه بر سر آتش نشانيم شمعم گريست زار به بالين كه شهريار من نيز چون تو همدم سوز نهانيم

mohammad

از زندگانيم گله دارد جوانيم شرمنده ى جوانى از اين زندگانيم دارم هواى صحبت ياران رفته را يارى كن اى اجل كه به ياران رسانيم پرواى پنج روز جهان كى كنم كه عشق داده نويد زندگى جاودانيم چون يوسفم به چاه بيابان غم اسير وز دور مژده ى جرس كاروانيم گوش زمين به ناله ى من نيست آشنا من طاير شكسته پر آسمانيم گيرم كه آب و دانه دريغم نداشتند چون ميكنند با غم بى همزبانيم اى لاله ى بهار جوانى كه شد خزان از داغ ماتم تو بهار جوانيم گفتى كه آتشم بنشاني، ولى چه سود برخاستى كه بر سر آتش نشانيم شمعم گريست زار به بالين كه شهريار من نيز چون تو همدم سوز نهانيم

شاه رخ (شارل بواری سابق)

معلومه که اون خوابو خودم دیدم یه خواب دیگه هم دیدم که اونم امروز نوشتمش اون فیلم رو هم نگرد دنبالش پیداش نمی کنی du levande رو میگم