من مرد

زیر پاهای من که

هنوز دور میدان

منتظر

 قدم می زند

خودم هم عاشق همان بودم.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید