مذبوحانه

نگاهت می کنم

چشم می دوزی به صفحه ام

می نوشی ام، دودم  می کنی

پشت هم

برایت از اخبار سراسری می گویم، از سنجش تکمیلی

خط پیشانیت عمیق تر شده

حواست نیست پایت گیر می کند

به پایه ام

برایت از برگهایم می گویم که زرد شده

که باید کودم عوض شود

همان طور مثل سابق عینکت را سر می دهی

بالا

یکی دیگر دود می کنی

 له می شوم توی زیر سیگاری

دوباره

می روی

نمی بینی.

/ 2 نظر / 2 بازدید
رضا

بسیار زیبا بود

موژان

وای سپیده این فوق العاده است.......