دعای سوم

   خدايا هنوز هم داری ما رو می بينی؟....مسخره ايم...نه؟

      ( ديدی خدا...کفر گفتم )

/ 2 نظر / 2 بازدید
مهدی

سلام با عرض ادب دوست عزيز ما همه مخلوق يک عزيز هستيم و اون عزيز هيچ دوست نداره من و شما در نا اميدی و شايد خود کم بينی دست وپا بزنيم ، اميد و مهــــر مهـــــــــربانی و عف او را بايد از خودش انتظار داشت ، منتظرم

mandana

طفلکی خدا چقدر از دست ما بنده های خل و چلش حرص ميخوره!!! اما گاهی هم خوب حرصمون ميده هان...