پاسم داده اید

به آن

پاس به آن

پاسبــــان

پاسبانم شده اید

رامم.

کجا را دارم

     با این زنگوله ای که به پایم مانده.

با صدای نی هم گم نمی شوم دیگر.

/ 4 نظر / 2 بازدید
سيامک

گوش کن به نتهايی مه پشت پنجره ات می خورند :‌ با...را... باران باش. کسی به باران عادت نمی کند هر بار که بيايد خيسمی شوی...

غزال

دلم می خواست مردم در همه احوال با هم آشین بودند..مراد خویش زا دز نامرادی های یکدیگر نمی جستند..

شاه رخ

کار خوبيه ، رو بند راه رفتی