سهمی

به بالا خم می شوم

چیزی مثل قوس درونم خط شده.

وقتی سهمی ندارم از وقت!...

**

زود هم عرض و طول شدیم.

هنوزمان کم بود؟

یا

مماسمان در مطلق؟!

/ 3 نظر / 9 بازدید
dracula30

اگه خصوصيه اينا رو تو دفترچه خاطراتت بنويس نه تو وبلاگ کله پوک