خون خفه

صدا در جَو می ماند

روزی

جانورانی از نسلهای بعدی

به ما می گویند دایناسور

و علل انقراضمان را

در چاه های نفت

و آناتومی حنجره های بی واکمان

از بر می کنند

 این یک صدای ضبط شده است

از دایناسورهایی حوالی درد

خراب نیست

تق تق گلوله است

خالی نیست

گوش کنید

سکووووووووووت

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
هیروگلیف

نفت چاه ها از دهن می افتد انقراض ما زودتر بپیچید

رضا

قدرت سیاسی از بشکه نفت بیرون می اید . کاش بی قدرت شویم