غوغا

توده درهم صدای گنجشک ها

درخت می شود توی سرم.

می پیچم به شاخه های آواز.

جیک می کشم به هر عابری که می نشیند این زیر.

سنگ صدایت

می پراند درختم را.

                     خوبم!

/ 9 نظر / 2 بازدید
مدوسا

سنگ صدایت رو دوست داشتم...!

رضوی

خوب است[گل]

رضا

سنگ مفت گنجیشک مفت

مردی با چشمان گرگ

توده درهم صدای گنجشک ها درخت می شود توی سرم! خیلی خوب شروع شده اما با همان قدرت ادامه پیدا نکرده در کل زیبا بود

کدخدا

اوه اوه مثه اینکه اینجا خصوصیه من برم بعدن میام [نیشخند]