هیچ کس نمی داند

پرهیبی که می رقصد

خیابان به خیابان

ابر به ابر

چطور باید ببلعد سنگینی اش را

تا آخر روز؟

پاگرد نیست

ساحل است

اینطور که نهنگ نهنگ

هرشب

پا می کشم بر پله ها

می میرم

قبل از در

/ 1 نظر / 2 بازدید
لاله

"اینطور که نهنگ نهنگ هرشب پا می کشم بر پله ها" بسیار عالی!