من نشسته بر کنگره های سنگی

کوه بالا.

خورشید بالاتر.

آسمان از آن هم.

تا چند دقیقه دیگر جان این مرحله هم تمام می شود.

حافظ دست دور کمرم می اندازد.

می بوسدم.

و می روم برای استدراج.

/ 0 نظر / 17 بازدید