حيران

نمی دانستی از دوست داشتنی هایم حرف نمی زنم؟

هوا می دزددشان!

مثل پروانه ای که بالهایش را ول کنی!

به همین راحتی

می دانی که پروانه ها بر نمی گردند!

حالا این وسط

      تو  باید از خودت می پرسیدی؟

             که من حرفی نزنم

                      مبادا که هوا...

                                   هوا...

                                         پر.

              

                                     

/ 3 نظر / 8 بازدید
سيامک

تا به حال پروانه ای را در دست گرفته ای ... پروانه های در دست ، پرواز را از ياد می برند... شايد همین ، عذر برنگشتنشان باشد رهایشان که کنی لگدمال می شوند.

پدر خوانده

اگر آسمان امن باشد باکی نيست رهايش کن.

شاه رخ

. . . مث پروانه ای در مشت . . .