از تو که بی واژه سرودی ام

بی صداترم

بی نگاه مانده ام

سیاه

مثل جنگلی در هم و ساکت

فردای  روزی که کلاغ ها

بی خبر

آوازشان  را

به آسمان برداشته اند

و رفته اند

/ 0 نظر / 2 بازدید