خشکی

باران نمی بارد

باران نمی بارد

و خاک

با دستهای خودش زیر و رو می شود

هیچ بندی به خاک نیست

برای لبخند دیر است

اسبها رمیده اند به خنده های دورتر

به قهقهه های سرسبز

/ 0 نظر / 51 بازدید