ماندنی

دوست دارم موهایم را

وقتی

بوی سیگار سه روز پیشت را

تکان  تکان می دهند.

 

/ 5 نظر / 8 بازدید
دخترآبان

خیلی قشنگ بود ... خوشمان آمد در حد تیم ملی ...

الهه

حتی بوی ادکلن قاطی شده با سیگار. حتی بوی عرق. حتی کلن.

یوری

دوست دارم بشناسمت از رد بوسه هام را بعد سالها وقت از کنارم رد مشوی ا