عاشقانه

سیگارت را هنوز

من

         روشن می کنم

می گویی دوستش داری

بی آنکه بدانی من...

زود از آرزوهایم رفتی

پیش از آنکه رسوای عالمت شوم.

/ 6 نظر / 2 بازدید

دير به دنيای من امدی ... بزرگتر از اينکه شاعر شوم.

مجيد

اکنون کنارم مي‌بودی، اگر دست فرشته ای که سرنوشت ما را مي‌نوشت، خط نخورده بود...

رويا

چرا اسمش رو عاشقانه گذاشتيد؟

سيامک

خودت که هنوز تو ملاعام نمی کشی ؛) عجب !!!!!!!!!

مجید

ای بابا! اون پست خصوصی بود! اومدنو رفتنش مثل یه حادثه بود...