ظاهرن

میان این سلام

و

آن علیک

دیگر چیزی نیست

جز یک چاله .

دوستی  را چال کرده ایم

و نفرتی  قد بلند را

که سرش از چاله بیرون مانده

 

 

/ 4 نظر / 9 بازدید

چال کرده ایم ؟!

رضا

باز کدام مادر مرده ائی را در کینه ات چال کردی؟دوستی چال کردنی نیست . ما یافته ایم . بگرد می یابی

فري كثافت

سلام عليكم! و عليكم السلام!!

رضا

از چاله بیرون شو و به چاه فکر کن