تهديد

نگاهم بچرخد و

                    آخر ...صاف بيافتد روی تو...

                                                 همين طور اتفاقی !

هی آقا !

اينطورها هم نيست.

با آن نگاه و ته سيگار...

می توانم اسطوره ات کنم!

/ 3 نظر / 2 بازدید
reyhaneh

خيلی از وبلاگت خوشم اومد. لذت بردم. امان از این نگاه که صاف می افته جایی که نباید بیفته و کلی آدمو میندازه تو دردسر.

بوق!

هی آقا کجا کجا؟ دوست دارم بخدا! دوست دارم بخدا!

رضا

اجالتا اسطوره مسطوره خودتی تا بعد بفهمم چی گفتی!!