خاموش می آيی

نمی بينمت......هستی؟!

فردا که آمدی بخوان

قصه تلخی بود

بيداری شهرزاد؟!

/ 4 نظر / 2 بازدید
حسين کرمانی

با عرض سلام! قصد فقط احوالپرسی بود همين! با اجازه خداحافظ

رضا

بگو چرا آپ نمی‌کردی! خواب بودی شهرزاد؟!

بوق

فردا شب هزار و دومه! ‌۳۳ ماهه بدون حقوق اومدم هم واست قصه گفتم هم... خجالت نمي كشي؟