تو

یاد من

که چقدر خوشبخت می بودم

من

پیچیده به دردی که

داغی این چای نیست

گرمای هوا نیست

بی وقتی نیست

تو

مبهوت به این همه قیژ قیژ لولاهایم

من

باز

یاد تو

که چقدر خوشبخت می بودم

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
فری

خوشبخت می بودی...