تغییر نام

"...بعد هم چه فرقی می کرد لیلا یا نازنین یا فردوس یا هر اسم دیگری، همه ی متولدین آبان 53، مرگ:75

از در تو نیامده گفتی، امروز نازنین صدام بزن! خیلی اسم قشنگی است، نه؟

راه می رفتی و می چرخیدی و می خندیدی و دستت مدام توی هوا تکان می خورد. گفتم، پس لیلا چی شد، مگر لیلا قشنگ نبود؟

گفتی چرا قشنگ بود اما ازش خسته شدم..."

-ویران می آیی، حسین سناپور-چهارم:سنگی با نام همه ی دخترهای آبان 53

پ.ن: نام اینجا عوض شد. فقط نام

/ 0 نظر / 8 بازدید