ريگرت

عصرهای سی سالگيت دختری بيست ساله بود ٬كه برايت كتاب می آورد...با چاي...قهوه ای چشمهايش را می ديدی كه چطور می لرزيد...با دستهاش...و باز هم برايش منطق می خواندی

حالا...غروب های پنجاه سالگيت را دختری ده ساله پر می كند كه«..پدرم گفت اگر تنهاييد می توانيد شام را با ما ميل كنيد...» ...با كمال ادب...«مثل هر شب» را نمی گويد....قهوه ای چشمانش كه صاف نگاهت می كند٬دلت را می لرزاند....می بينی چقدر كتاب می خواهی و پسری سی ساله كه صاف توی گوشش بزني...

/ 5 نظر / 5 بازدید
رضا

امان از روزگار... پيری هم بد درديه. حالا نفهميديم ربط دختر ۲۰ ساله با ۱۰ساله چيه. حالا اصلا چرا پسر ۲۰ ساله و پسر ۱۰ ساله نبايد باشه؟ يا پسر ۲۰ ساله با دختر ۱۰ ساله؟ يا دختر ۲۰ ساله با پسر ۱۰ ساله؟ تاز۰ اگه به عددهايی که استفاده کردی نگاه کنيم که ميشه ۱۰ - ۲۰ - ۳۰ و ۵۰ پی می‌بريم که ۴۰ رو از قلم انداختی. لابد «پدرم» به ۴۰ ساله مربوط می‌شده. خوب اين طوری بهتر می‌شه فهميد که اون پسر جوون ۳۰ ساله از يه پسر جوون‌تر ۲۰ ساله ممکنه شکست خورده باشه..

غزل

چقدر نوشتنت را دوست دارم...

ساساسا

من به اندازه يك ابر دلم مي‌گيرد/وقتي مي‌بينم /حوري/دختر بالغ همسايه ما زير كمياب‌ترين نارون روي زمين/ فقه مي‌خواند سپهري اين نوشته‌ات شبيه اين نوشته بود!

...

لرزش چشمای خودم توی سطح قهوه ای و لرزان يه فنجون قهوه تلخ رو خيلی بيشتر از لرزش چشمای قهوه ای يک دختر ۲۰ ساله دوست دارم ...