فراموشم مکن تا می توانی

حالا چشمهایش را با سبز روسریش

روسریش را با پیچازی شال من

همرنگ می کند.

فکر می کند از یادم می روی.

*

حالا

چشمهایش هم یاد تو می اندازتم

     نمی داند این شال یادگار توست.

/ 5 نظر / 3 بازدید
ويراستار

مي‌اندازتم نه مي‌اندازدم البته اگر دوست داري همان مي‌اندازتم چون مهران هم به ت بيشتر از د علاقه دارد!

پورج

لطفِ سرکار ملاحظه شد. عرض ما حکایت اوضاع موجود بود. فرمایش شما سر چشم...

شاه رخ

شال خيلي چيز خوبيه من البته زردشو دوس دارم اگه اوني كه قرار ببافدش يادش نره !