نه                                                                  

نمی‌شود دلتنگ تو نشد

     با این همه دیوانگی که تن کرده ای 

     تا دور بی افتی از تمام آن خنده ها.

جایی میان بوی خانه و هوای بی تو

نگاهت بیرون می‌ریزد از جایی و

نمی‌دانی

که چه عاجز نمی‌توان دلتنگ تو نشد

میان این همه فرار

میان این همه فراموشی

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهران

نمی شود دلتنگ تو نشد... میان این همه فراموشی. خیلی خوب بود.