ماهی

عادت کرده‌ام به نخندیدن

به فراموشکاری

و ادای آدم بودن درآوردن

کنار دلقک‌ماهی‌های سرخ و سیاه

.

دلتنگ چیزی می‌شوم که یادم نمی‌آید

جواب بوسه را با تشکر می‌دهم

سر می‌خورم ته آب

ماهی‌ها

ممکن است به هفت‌سین بعد نکشند

.

من تو را

پیش از

پیش آمدن

فراموش کرده‌ام

/ 0 نظر / 36 بازدید