دل خوش

تا برسد به انگشتهایم

دل خوش می مانی

وارون درخت٬

از دل خشک می شوم

تقصیر من نیست

         عاشق دستهایم شده ای...

/ 0 نظر / 2 بازدید