آنقدر خواب آسمان ديده ام

     که چشمانم آبی شده

....مانده پر از پرنده شوم...

/ 3 نظر / 2 بازدید
بوق

مث گنبد امام... خوش به سعادتت...

رضا

من هم يه بار خواب آسمون ديدم. اما از بخت بد آسمونش ابري بود پر از بارون شدم.

...

حالا برو آنقدر خواب خودت رو ببين که ...