می آیی

لبخندم هم...

خوشم می آید قاب شوم

در این زنانگی

با پایی که روی آن یکی لمیده

و دستی که از زانویم آویزان مانده

ـ لبخند ٬لطفن ـ

خوابم گرفته

سرخی لبهایم کافیست

می آیی

دیگر لبخندم نمی آید

بگذار بلند شوم

این هم که سیاه و سفید است...

/ 3 نظر / 2 بازدید
سيامک

می آیی ، می نشینی و لبخند می زنی ...

امپورتا

ممنون از کامنت... اينجارو دوست دارم چه تو اونجا بيای چه نیای این عالیه...خیلی عالی..

راستی چه می کنه اين سيِ دی ؛)