کابوس

 تمرین گم شدن می کنم.

نمی شود.

وقتی تمام راه را می دانم

با کوچه پس کوچه هایش.

باز می ترسم

از

         راست گم شدن.

/ 1 نظر / 2 بازدید
آرش

فراموش نکردی که عزیزترینم دیوارهای اینجا کاغذی اند سراغت را می گیرند من حرفی نمی زنم نشانی ات را می دهند من حرفی نمی زنم خاطراتمان را مرور می کنند من حرفی نمی زنم عشق بازیمان را به تصویر می کشند من حرفی نمی زنم قاه قاه به ریشم می خندند من . . . گریه می کنم